Indië

In augustus 2022 vertrekt Eva -- bij leven en welzijn -- opnieuw voor een lange fietstocht naar het buitenland.

Na de windrichtingen noord in 2018, west in 2019 en enkele kortere wandel- en fietstochten in België en Nederland tijdens de coronaluwte in 2020/21, trekt ze deze nazomer richting Spanje en Portugal.

Wat doet dat met een Westerse mens?