Nieuws

Groene Amsterdammer weekblad: Tibet mag niet meer 'Tibet' genoemd worden

In de Westerse media verschijnt heel weinig over China’s uiterst repressieve en intimiderende Tibet-beleid. Op 31 januari vormde het Nederlandse kwaliteitsweekblad De Groene Amsterdammer hierop een welkome uitzondering. Het publiceerde een artikel over China’s meest recente maatregel om niet alleen de Tibetaanse cultuur, maar nu ook het land zelf volledig van de kaart te vegen. In een artikel getiteld ‘Voor China bestaat Tibet niet meer’ schrijft Jan van der Putten dat Tibet van China voortaan geen ‘Tibet’ meer mag heten.

Xizang is de Chinese benaming voor Tibet, maar op het internationale forum gebruikte China tot nu toe de internationaal bekende naam ‘Tibet’.  Hierin komt nu verandering: ‘Tibet’ bestaat niet meer voor China, voortaan zal het door het leven gaan als Xizang. Waarschijnlijk zal het gebruik van de term ‘Tibet’ strafbaar worden gesteld, zoals dit ook gebeurde met het lesgeven in het Tibetaans en het bezit van een foto van de Dalai Lama.

Het zou kunnen dat het volledige artikel in De Groene via de hieronder toegevoegde link achter een betaalmuur zit. Daarom som ik hier de flagrantste mensenrechtenschendingen op die Van der Putten in zijn artikel vermeldt. Die maatregelen betreffen niet enkel de culturele genocide op de 3,5 miljoen Tibetanen, maar alle 55 officieel erkende etnische minderheden. In totaal gaat dat over 100 miljoen mensen.

  • Overal bewakingscamera’s
  • Gebruik eigen taal aan banden gelegd
  • Onderwijs wordt ingezet om kinderen hun identiteit af te leren. Driekwart van alle Tibetaanse kinderen (om en bij 1 miljoen kinderen volgens de UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR)  – nvdr) zitten gedwongen op Chinese staatsinternaten, ver weg van hun familie.
  • In de Oeigoerse provincie Xinjiang gaat men over tot verplichte interetnische huwelijken met Han Chinezen en wordt de Islamitische architectuur ‘verchineesd’.

Bedankt, Groene, om deze wandaden, die het Westen oogluikend laat begaan, onder de aandacht te brengen.

China’s maximalistisch waterbeleid bedreiging voor buurlanden en mensenrechten

Op 31 januari schrijft Anjali Sehrawat in het online magazine Bitter Winter dat China het zoetwater in de regio, ondermeer in Tibet, zoveel mogelijk onder zijn controle probeert te krijgen. Dit creëert niet alleen ecologische en politieke problemen met buurlanden, maar vormt op termijn ook een bedreiging voor de mensenrechten.

MIT (Massachusetts Institute of Technology) waarschuwt dat Azië tegen 2050 zal te kampen krijgen met een grootschalige waterschaarste. Gezien de toenemende politieke spanningen in de regio, zal de strijd voor dit waardevolle goed op lange termijn een bedreiging vormen voor de vrede en stabiliteit in heel Azië.

Lees meer hierover in Bitter Winter van 31 januari 2024 (Engels)

Biotechgigant Thermo-Fisher stopt leveringen DNA-testkits aan bezet Tibet

Met de toegeving van Thermo-Fisher om te stoppen met de levering van DNA-testkits behaalde de Tibetaanse drukkingsorganisatie “Free Tibet” een overwinning.

Volgens een schatting werden 1,2 miljoen Tibetanen gedwongen om DNA-monsters met hun meest persoonlijke informatie af te staan aan de Chinese bezetter, waaronder ook jonge kinderen. Dit opdat de Chinese autoriteiten hen nog meer zouden kunnen controleren.

Lees meer in het Boeddhistisch Dagblad van 5 januari 2024

Dalai Lama is China te slim af met benoeming reïncarnatie 10de Jebtsundamba Khutuktu....

De titel van de leider van de Mongoolse Boeddhisten luidt 'Jebtsundamba Khutuktu'. De vorige leider, de negende in rij, sleet het grootste gedeelte van zijn leven in ballingschap omwille van het Russische communistisch regime in zijn land. Zelfs na de val van het communisme in zijn land rond 1992 was het politiek moeilijk voor hem om terug te keren. Dit lukte pas in 2011, één jaar voor zijn dood.

Toen was het de Chinese Communistische partij die zeggenschap claimde over de benoeming van de volgende reïncarnatie, maar de Dalai Lama hield hiermee uiteraard geen rekening en deed een heel slimme zet om een ontvoering van de volgende reïncarnatie te vermijden -- zoals in 1995 gebeurde met de zesjarige Tibetaanse Panchen Lama.

In maart 2023 duidde hij een achtjarig jongetje aan dat een identiek eeneiig tweelingbroertje heeft. Beiden volgen de opleiding tot Jebtsundamba Khutuktu, maar slechts eentje is de wetmatige opvolger. Niemand buiten acht rechtstreekse betrokkenen weten welke broertje dat is. Bovendien zijn beide jongetjes, zoontjes van een rijke industrieel, geboren in Amerika en hebben ze ook de Amerikaanse nationaliteit. Dit maakt het extra gecompliceerd voor China om iets tegen hen te ondernemen.

Lees hier het volledige Engelstalig artikel in Bitter Winter van 12 Oktober 2023

 

Onderdrukte minderheden protesteren tegen Chinese mensenrechtenschendingen

Tibetanen, Oeigoeren, Hongkongers, Zuid-Mongolen, Chinese rechtenactivisten... Zij ondergaan allemaal hetzelfde lot in China: Er wordt repressief opgetreden en hun cultuur en eigenheid worden uitgeveegd, en hun kinderen worden gedwongen naar Chinese internaten gestuurd om hen te vervreemden van hun cultuur, hun thuis en hun familie... Ronduit verschrikkelijk.

Op 1 oktober, de nationale feestdag ter gelegenheid van de 74ste verjaardag van de oprichting van de Volksrepubliek China, kwamen deze minderheden in ballingschap gezamenlijk op straat om te protesteren tegen de wrede praktijken van de CCP (Chinese Communistische Partij). In Londen en wereldwijd.

Lees meer in het Boeddhistisch Dagblad van 6 oktober 2023

'Valse' Panchen Lama propageert communistische ideologie

Image
CCP congress
Foto 'Bitter Winter'. Valse Panchen Lama leidt bijeenkomst 

Nadat de door de Dalai Lama aangeduide reïncarnatie van de Panchen Lama, de tweede-hoogste geestelijke leider in de Tibetaanse Gelug traditie, in 1995 door China was ontvoerd, duidde de Chinese regering een 'eigen' Panchen Lama aan. Die functioneert louter als een instrument in de handen van China. Hij propageert de Chinese propaganda en verheerlijkt Xi Jinping, belastert de Dailai Lama. Hij reist de wereld rond als valse vertegenwoordiger van het Tibetaanse boeddhisme en beweert dat de Tibetanen in China religieuze vrijheid genieten.

Tibetanen in ballingschap stellen alles in het werk om die valse Panchen Lama te ontmaskeren.

Lees meer in het Boeddhistich Dagblad van 29 september 2023

Tibet Bureau kaart flagrante mensenrechtenschendingen aan bij UNHCR

Het Tibet Bureau heeft de voortdurende politieke onderdrukking, culturele assimilatie, sociale discriminatie, economische marginalisatie en de vernietiging van het milieu waarmee het Tibetaanse volk onder controle van China te maken heeft, toegelicht. 

Lees meer in het Boeddhistisch Dagblad van 26 juni 2023

Tibet: gestolen grondwater, vervuilde rivieren, verdreven nomaden,

De situatie in Tibet is zorgwekkend: Tibetanen moeten hun eigen gebotteld bronwater terugkopen van China. Zelfvoorziendende yaknomaden werden van hun leefgebieden verdreven en zijn nu gereduceerd tot bedelaars. De ooit ongerepte rivieren zijn vervuild door Chinese mijnbouw.

Lees het volledige artikel in het Boeddhistisch Dagblad van 4 juni 2023.

VN verontrust over beroepsopleidingsprogramma's in Tibet

De Verenigde Naties uitten hun bezorgdheid over zgn. beroepsopleidingsprogramma's in Tibet en vrezen dat die kunnen leiden tot culturele onderdrukking en vormen van dwangarbeid.

Lees meer in Boeddhistisch Dagblad van 28 april 2023

Miljoen Tibetaanse kinderen ontvoerd en gehersenspoeld

Het Verenigd Koninkrijk heeft zijn bezorgdheid geuit over het groeiende netwerk van Chinese scholen in Tibet waar culturele dwang zou worden uitgeoefend op kleine kinderen, die met koloniale en communistische middelen worden gehersenspoeld.

Parlementslid Tim Loughton zei: "Het is echt schokkend om te horen wat er gebeurt in de zogenaamde koloniale kostscholen, terwijl meer dan een miljoen kinderen effectief zijn ontvoerd en geïndoctrineerd worden met Chinese propaganda en Chinese taal, in een poging om alle sporen van hun Tibetaanse erfgoed volledig uit te wissen."

Lees het volledig artikel in het Boeddhistisch Dagblad van 31 maart 2013.