Nieuws

Dalai Lama is China te slim af met benoeming reïncarnatie 10de Jebtsundamba Khutuktu....

De titel van de leider van de Mongoolse Boeddhisten luidt 'Jebtsundamba Khutuktu'. De vorige leider, de negende in rij, sleet het grootste gedeelte van zijn leven in ballingschap omwille van het Russische communistisch regime in zijn land. Zelfs na de val van het communisme in zijn land rond 1992 was het politiek moeilijk voor hem om terug te keren. Dit lukte pas in 2011, één jaar voor zijn dood.

Toen was het de Chinese Communistische partij die zeggenschap claimde over de benoeming van de volgende reïncarnatie, maar de Dalai Lama hield hiermee uiteraard geen rekening en deed een heel slimme zet om een ontvoering van de volgende reïncarnatie te vermijden -- zoals in 1995 gebeurde met de zesjarige Tibetaanse Panchen Lama.

In maart 2023 duidde hij een achtjarig jongetje aan dat een identiek eeneiig tweelingbroertje heeft. Beiden volgen de opleiding tot Jebtsundamba Khutuktu, maar slechts eentje is de wetmatige opvolger. Niemand buiten acht rechtstreekse betrokkenen weten welke broertje dat is. Bovendien zijn beide jongetjes, zoontjes van een rijke industrieel, geboren in Amerika en hebben ze ook de Amerikaanse nationaliteit. Dit maakt het extra gecompliceerd voor China om iets tegen hen te ondernemen.

Lees hier het volledige Engelstalig artikel in Bitter Winter van 12 Oktober 2023

 

Onderdrukte minderheden protesteren tegen Chinese mensenrechtenschendingen

Tibetanen, Oeigoeren, Hongkongers, Zuid-Mongolen, Chinese rechtenactivisten... Zij ondergaan allemaal hetzelfde lot in China: Er wordt repressief opgetreden en hun cultuur en eigenheid worden uitgeveegd, en hun kinderen worden gedwongen naar Chinese internaten gestuurd om hen te vervreemden van hun cultuur, hun thuis en hun familie... Ronduit verschrikkelijk.

Op 1 oktober, de nationale feestdag ter gelegenheid van de 74ste verjaardag van de oprichting van de Volksrepubliek China, kwamen deze minderheden in ballingschap gezamenlijk op straat om te protesteren tegen de wrede praktijken van de CCP (Chinese Communistische Partij). In Londen en wereldwijd.

Lees meer in het Boeddhistisch Dagblad van 6 oktober 2023

'Valse' Panchen Lama propageert communistische ideologie

Image
CCP congress
Foto 'Bitter Winter'. Valse Panchen Lama leidt bijeenkomst 

Nadat de door de Dalai Lama aangeduide reïncarnatie van de Panchen Lama, de tweede-hoogste geestelijke leider in de Tibetaanse Gelug traditie, in 1995 door China was ontvoerd, duidde de Chinese regering een 'eigen' Panchen Lama aan. Die functioneert louter als een instrument in de handen van China. Hij propageert de Chinese propaganda en verheerlijkt Xi Jinping, belastert de Dailai Lama. Hij reist de wereld rond als valse vertegenwoordiger van het Tibetaanse boeddhisme en beweert dat de Tibetanen in China religieuze vrijheid genieten.

Tibetanen in ballingschap stellen alles in het werk om die valse Panchen Lama te ontmaskeren.

Lees meer in het Boeddhistich Dagblad van 29 september 2023

Tibet Bureau kaart flagrante mensenrechtenschendingen aan bij UNHCR

Het Tibet Bureau heeft de voortdurende politieke onderdrukking, culturele assimilatie, sociale discriminatie, economische marginalisatie en de vernietiging van het milieu waarmee het Tibetaanse volk onder controle van China te maken heeft, toegelicht. 

Lees meer in het Boeddhistisch Dagblad van 26 juni 2023

Tibet: gestolen grondwater, vervuilde rivieren, verdreven nomaden,

De situatie in Tibet is zorgwekkend: Tibetanen moeten hun eigen gebotteld bronwater terugkopen van China. Zelfvoorziendende yaknomaden werden van hun leefgebieden verdreven en zijn nu gereduceerd tot bedelaars. De ooit ongerepte rivieren zijn vervuild door Chinese mijnbouw.

Lees het volledige artikel in het Boeddhistisch Dagblad van 4 juni 2023.

VN verontrust over beroepsopleidingsprogramma's in Tibet

De Verenigde Naties uitten hun bezorgdheid over zgn. beroepsopleidingsprogramma's in Tibet en vrezen dat die kunnen leiden tot culturele onderdrukking en vormen van dwangarbeid.

Lees meer in Boeddhistisch Dagblad van 28 april 2023

Miljoen Tibetaanse kinderen ontvoerd en gehersenspoeld

Het Verenigd Koninkrijk heeft zijn bezorgdheid geuit over het groeiende netwerk van Chinese scholen in Tibet waar culturele dwang zou worden uitgeoefend op kleine kinderen, die met koloniale en communistische middelen worden gehersenspoeld.

Parlementslid Tim Loughton zei: "Het is echt schokkend om te horen wat er gebeurt in de zogenaamde koloniale kostscholen, terwijl meer dan een miljoen kinderen effectief zijn ontvoerd en geïndoctrineerd worden met Chinese propaganda en Chinese taal, in een poging om alle sporen van hun Tibetaanse erfgoed volledig uit te wissen."

Lees het volledig artikel in het Boeddhistisch Dagblad van 31 maart 2013.

Vermoordde China brilliante wetenschapper die opkwam voor Tibetaanse natuur?

Luo Huaibin, een brilliante wetenschapper en lid van de Chinese Communistische Partij,  protesteerde tegen de verwoesting van Tibetaanse wouden en moerassen. In 2020 werd hij op 53 leeftijd dood teruggevonden op zijn kamer in een guesthouse in Lakang, Zuid-Oost Tibet. Zijn familie is nog steeds in het ongewisse over de toedracht van de moord en de moordenaars zijn nog steeds op vrije voeten.

Lees het volledige artikel in het Engels in de Bitter Winter nieuwsbrief van 23 december

Vijftien parlementen willen sancties tegen bedrijven die DNA surveillance apparatuur leveren aan China

De leden van de Interparlementaire Alliantie voor China (IPAC), uiten hun diepe bezorgdheid over het gebruik van massale DNA-verzameling door de regering van de Volksrepubliek China om haar toezicht op minderheden, met name in de Tibetaanse en Oeigoerse regio’s, te versterken,’ aldus twee dozijn parlementsleden in een gezamenlijke brief.

Sinds juni 2016 hebben de Chinese autoriteiten een massaal DNA-verzamelingsprogramma uitgevoerd in de Tibetaanse autonome regio, waarbij tot een derde van de totale bevolking van Tibet werd bereikt, inclusief veel kinderen.

Lees het volledige artikel in het Boeddhistisch Dagblad van 18 december 2022.

Inkstick: China creëert ‘ijzeren gordijn’ tussen Tibetanen binnen en buiten Tibet

China bedreigt en intimideert politieke activisten in het buitenland, ofwel rechtstreeks ofwel via intimidatie van hun familie in Tibet. Veel Tibetanen in ballingschap durven om deze reden niet meer communiceren met hun familie in hun vaderland.

Lees het volledige artikel in het Boeddhistisch Dagblad van 25 november.