Nieuws

Repressie in Tibet 'met de dag beangstigender' onder derde ambstermijn Xi Jinping

Denktank Policy Research Group (POREG) meldt dat de onderdrukking van en wreedheden tegen Tibetanen gehandhaafd blijven nu Xi Jinping verkozen werd voor een derde ambtstermijn. De meest recente wantoestanden, die tot verschillende zelfmoorden hebben geleid, waren het gevolg van het onmenselijke zero-Covid beleid van de CCP.

De Chinese regering schendt al jaren de grondrechten van mensen in Tibet en buit ze uit in hun eigen land, met als recentste voorbeeld de discriminatie van de Tibetanen op het gebied van werkgelegenheid en huisvesting.

Lees het volledige artikel in het Boeddhistisch Dagblad van 10 november 2022.

Tibetaanse monniken worden gedwongen congres Chinese Communistische Partij bij te wonen

Beelden die de Amerikaanse academicus Timothy Grose heeft verzameld en op Twitter tonen hoe monniken gedwongen worden naar een TV verslag van het 20ste CCP congres te kijken en te applaudisseren en met vlaggetjes te zwaaien. Triest en uitzonderlijk beeldmateriaal.

Lees het volledige artikel in het Boeddhistisch Dagblad van 24 oktober 2022

China voert repressie in Tibet nog op in het kader van het nul-Covid beleid

Bovendien beloofde regeringsleider Xi Jinping naar verluidt al tijdens een eerdere reis naar Tibet dat hij  'iedereen die probeert Tibet te destabiliseren, (zou) vermorzelen'.

Lees het volledige artikel in het Boeddhistisch Dagblad van 20 oktober 2022.

China's exploitatie van Tibets natuurlijke rijkdommen heeft enorme impact op klimaatverandering

En dit niet alleen in Tibet, maar in alle Aziatische landen die genieten van de enorme watervoorraden uit het Tibetaans hoogplateau.

Lees het volledige artikel in het Boeddhistich Dagblad van 29 september 2022.

Tibetanen trappen niet in val van door China benoemde Panchen Lama

De door China aangestelde Panchen Lama probeert regelmatig desinformatie over Tibet te verspreiden ten dienste van de Chinese siniseringsagenda. Hij bezocht zelfs het originele Tashi Lhunpo klooster dat de Chinese grotendeels verwoestten, en zei dat "Tibetanen de Chinese Communistische Partij dankbaar moeten zijn".

De Tibetanan weigeren echter keer op keer om deze 'valse' Panchen Lama te erkennen.

Lees het volledige artikel in het Boeddhistisch Dagblad van 22 septemberf 2022

China ergert zich over bezoek Dalai Lama aan Ladakh (India)

Waarmee bemoeit het imperialistische China zich eigenlijk? De Dalai Lama mag toch als een vrij man rondreizen in India...

Lees het volledige artikel in het Boeddhistisch Dagblad van 13 september 2022.

Tibetanen betreuren aftreden VN chef mensenrechten Bachelet niet

Michelle Bachelet is op 31 augustus, na het beëindigen van haar ambtstermijn, afgetreden als VN Hoge Commissaris voor de Mensenrechten. Gedurende heel haar ambtstermijn van vier jaar bracht zijn de kwestie Tibet nooit ter sprake.

Tijdens haar bezoek aan China in mei repte ze evenmin over mensenrechtenschendingen in Tibet en tegen de Oeigoerse moslims, hoewel verschillende organisaties uit verschillende delen van de wereld daarop aandrongen.

Lees het volledige artikel in het Boeddhistisch Dagblad van 1 september 2022 

Chinese repressie tegen Tibetaanse monniken neemt nog toe

China liet de China Boeddhistische Associatie een kennisgeving uitgeving waarin onder meer staat dat het voor Tibetaanse boeddhistische monniken illegaal is om het boeddhisme te onderwijzen en zelfs om volgelingen te hebben zonder toestemming van de staat. Verder worden de monniken vals beschuldigd van allerlei schimmige en illegale praktijken.

Lees het volledige artikel in het Boeddhistisch Dagblad van 21 augustus 2022

Chinese Panchen Lama bedankt China...

In 1995 ontvoerde China de toen zesjarige door de Dalai Lama aangeduide Panchen Lama. De Panchen Lama is de tweede-belangrijkste spirituele leider in Tibet. Daarna duidde China zelf een andere Panchen Lama aan.

Deze bezocht onlangs het Tashi Lhunpo klooster in Tibet en verklaarde daar dat de Tibetanen de CCP (Chinese Communistisch Partij) moeten dankbaar zijn. Over de Chinese mensenrechtenschendingen repte hij met geen woord.

Lees het volledige artikel in het Boeddhistisch dagblad van 10 augustus 

China martelt ook ‘opstandige’ Tibetaanse vrouwen.

En welke misdaden pleegden zij dan wel? Ze deelden informatie over gebeurtenissen in Tibet, protesteerden tegen de sluiting van een Tibetaanse school, hadden een fotootje van de Dalai Lama op zak of vierden zijn verjaardag, en ze toonden afkeer wanneer Chinezen Tibetaanse kinderen thuis weghaalden om naar Chinese scholen te (ont)voeren…

Lees het volledige artikel in het Boeddhistisch Dagblad van 5 augustus 2022